Vrijwillige Verandering

Binnen ondernemingen kunnen zich zaken voordoen welke verandering onvermijdelijk maken. Om groeimogelijkheden te houden, kosten te blijven contoleren, dan wel human recource vraagstukken tijdig te signaleren, is een evaluatie van uw bedrijfsprocessen noodzakelijk. Aanpassing dient te geschieden in een richting welke door u als gewenst wordt ervaren. Change Assistance begeleidt u om gewenste veranderingen binnen uw onderneming op juridisch en fiscaal niveau correct te laten verlopen zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Lees meer: Vrijwillige Verandering

Gedwongen Verandering

Indien er ongewenst verandering noodzakelijk is vanwege nieuwe regelgeving binnen de branche of vanuit de overheid kan Change Assistance een rol van betekenis voor u spelen. Wij helpen u met het veranderen van uw bedrijfsprocessen in een richting die fiscaal of juridisch gewenst wordt, zonder uw doelstellingen als ondernemer uit het oog te verliezen. 

Lees meer: Gedwongen Verandering


onderneming


Veranderingen horen bij het leven. Change Assistance is gespecialiseerd in het begeleiden van de financiƫle aspecten binnen dit proces. Change Assistance assisteert u bij de voorbereiding van een verandering, bij het uitvoeringsproces, alsmede bij zaken die de verandering tot gevolg heeft.