Vrijwillige Verandering

Binnen ondernemingen kunnen zich zaken voordoen welke verandering onvermijdelijk maken. Om groeimogelijkheden te houden, kosten te blijven contoleren, dan wel human recource vraagstukken tijdig te signaleren, is een evaluatie van uw bedrijfsprocessen noodzakelijk. Aanpassing dient te geschieden in een richting welke door u als gewenst wordt ervaren. Change Assistance begeleidt u om gewenste veranderingen binnen uw onderneming op juridisch en fiscaal niveau correct te laten verlopen zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Vooraf kunt u zich afvragen of u een bepaalde verandering door moet voeren in uw bedrijf. Heeft u alle voors en tegens goed in beeld? Heeft u de juiste informatie op een rij? Wij helpen u met een onafhankelijk advies inzake uw voorbereiding alvorens u tot een beslissing komt. Indien de beslissing tot verandering is genomen dienen tijdens het proces allerlei stappen genomen te worden om het geheel vloeiend, volgens regelgeving en tegen acceptabele kosten plaatst te laten vinden. Na de verandering dienen achteraf zaken getoetst te worden op uitvoerbaarheid, juistheid t.a.v. wet- en regelgeving en voorafgestelde wensen.

Voorbeelden:

  • Uw eenmanszaak groeit en u denkt aan personeelsuitbreiding of omzetting in een andere juridische vorm (besloten vennootschap). De veranderingen bij bank, kamer van koophandel en administratief rekeningschema dienen te worden geregeld.
  • U wenst een samenwerking aan te gaan of een overname te doen. De financiering hiervoor alsmede de waardering van activa dient, mede fiscaal, goed geregeld te zijn, alsmede het juist vastleggen van eigendommen en verantwoordelijkheden.

changeassistance

 


Veranderingen horen bij het leven. Change Assistance is gespecialiseerd in het begeleiden van de financiƫle aspecten binnen dit proces. Change Assistance assisteert u bij de voorbereiding van een verandering, bij het uitvoeringsproces, alsmede bij zaken die de verandering tot gevolg heeft.