Nalatenschapsbegeleiding

Het verlies van een naaste is een emotioneel beladen gebeurtenis. Om een ieder de ruimte te geven die emotie op eigen wijze te verwerken, is het raadzaam om alle zaken welke nu eenmaal geregeld dienen te worden, uit handen te geven.
Een begrafenisondernemer speelt hierin een belangrijke rol. Het betreft hier echter voornamelijk zaken welke op de uitvaart betrekking hebben. Als men enkele weken na de uitvaart mensen vraagt hoe het nu gaat, komt vaak een opmerking van : “Je wilt NIET weten wat we allemaal aangetroffen hebben.”
Change Assistance wil in haar rol als nalatenschapsbegeleider dit nu juist WEL weten. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat wij menen u van dienst te kunnen zijn in een emotioneel beladen traject. U moet hier denken aan zaken met een juridisch -, fiscaal -, financieel – en algemeen karakter.

 • Juridisch dient er met of zonder notaris het een en ander geregeld te worden. Bepalend in eerste instantie is of er een testament is. Is er een executeur benoemd. Wie zijn de erfgenamen.
 • Fiscaal dient er een finale aangifte inkomstenbelasting gedaan te worden, alsmede een aangifte erfbelasting. Hiervoor dient een boedelbeschrijving gemaakt te worden met daarin alle zaken die aanwezig waren op de datum van overlijden. Maar ook de waarde van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille dient bepaald te worden of de waarde van een woning of eigen zaak.
 • Financieel dient men te denken aan een hypotheek, een pensioen, een bankrekening. Zaken die aandacht dienen te krijgen en verschillende instanties dienen benaderd te worden om het geheel naar behoren af te wikkelen voor de nabestaanden.
 • Algemene zaken dienen buiten allerlei juridische-, fiscale- en financiële zaken natuurlijk ook geregeld te worden. Te denken valt aan het opzeggen van abonnementen het wijzigen van naam en eventueel adresgegevens, alsmede het leeghalen van de woning.

Wat kan Change Assistance hierin betekenen?

Als u met alle kinderen gezamenlijk de kamer van moeder in het verzorgingstehuis leeg haalt. U verdeeld vervolgens in goede harmonie de inboedel, zegt de abonnementen op en betaald de openstaande rekeningen dan behoord u tot een minderheid.

Vaak roept een testament vragen op. Wilt u de uitleg van de executeur op haar juistheid checken. Wenst u de zaak vanuit uw persoonlijke situatie te bezien. Vraagt u zich af wat voor u beneficiair aanvaarden voor gevolgen heeft. In welke vorm is er sprake van voogdij.

Vaak vraagt men zich af wat de waarde van de inboedel of de sieraden nu echt is. Wat te doen met uitstaande leningen of onbetaalde rekeningen. Wat dient men als vrijstelling te beschouwen. Hoe gaat men om met een legaat.

Vaak komt men met een pensioen in een wereld van onbekendheid terecht. Dient er iets te gebeuren met de bestaande hypotheek. Blijft men niet meer bevoegd op de rekeningen bij de bank. Waar moet men zijn voor de afhandeling van een overlijdensverzekering. Vaak weet men de algemene zaken wel te regelen, maar er zijn nu eenmaal zaken die vragen om specifieke aandacht en kennis. Het is prettig als u met mensen kunt overleggen die gespecialiseerd zijn, ervaring hebben ten aanzien van het onderwerp en een netwerk van specialisten met ruime kennis en ervaring om zich heen verzameld hebben. Change Assistance kan die specifieke aandacht voor u verzorgen.

Spin in het web

Met name zijn wij gespecialiseerd om als ‘spin in het web’ voor u alle zaken naar de wens van alle nabestaanden te regelen waarbij wij de wens van de overledene niet uit het oog verliezen. Alle losse elementen geven wij met u een plaats in een totaal overzicht van de nalatenschap.

Plaats voor emotie

Als bijkomend aspect in bovenstaande zaken dient de emotie in het geheel niet te worden onderschat. Zij speelt zonder meer een rol en dient op juiste wijze herkend en erkend te worden in alle fasen van het proces.
Met name de emoties die men in eerste instantie niet verwacht dienen geen onherstelbare schade aan te brengen in relaties. Het gaat kennelijk niet altijd om de klok. Mensen uit één gezin zijn een eigen leven gaan leiden dat zeer kan verschillen van elkaar. Door een sterfgeval komt men weer in de oude gezinssituatie terecht en gedraagt zich daar vaak ook naar. De klok wordt aanleiding om oud zeer, soms onbewust, naar boven te laten komen. Het is echter altijd beter om ruzies, soms uitmondend in rechtszaken, te voorkomen.

Met name het vooraf goed regelen van uw zaken geeft de nabestaanden een leidraad over het hoe en waarom. Het wordt steeds meer gebruikelijk om uw zaken niet door uw nabestaanden te laten uitzoeken. Change Assistance kan u ook adviseren en begeleiden in het vooraf goed en duidelijk regelen van zaken.

Vraag vrijblijvend informatie

Vraag vrijblijvend ons advies om een toekomstige zaak te regelen dan wel een lang slepend conflict tot een oplossing te brengen. Wij zijn hiervoor opgeleid, gecertificeerd en ervaren.

Nalatenschapsbegeleiding via Change Assistance:

 • Onafhankelijkheid
 • Gecertificeerd
 • Netwerk met kennis en ervaring
 • Aanspreekpunt voor alle erfgenamen
 • Totaaloverzicht nalatenschap
 • Aandacht voor persoonlijke omstandigheden
 • Houdt rekening met emoties

 

nalatenschapsbegeleiding

 

IMG 0339

 

 

 

ICR Coach Register
Change Assistance voldoet aan de vereisten voor permanente opleiding, heeft ICR gedragsregels en valt onder ICR klacht- & tuchtrecht. 

 

Change Assistance in de MEDIA. Klik hier voor een overzicht van artikelen.


Veranderingen horen bij het leven. Change Assistance is gespecialiseerd in het begeleiden van de financiƫle aspecten binnen dit proces. Change Assistance assisteert u bij de voorbereiding van een verandering, bij het uitvoeringsproces, alsmede bij zaken die de verandering tot gevolg heeft.