Vrijwillige Verandering


Binnen de privéomgeving van mensen kunnen spanningen ontstaan. Binnen het gezin alsmede binnen de buurt waar men woont kunnen zaken een rol gaan spelen die dermate overheersend worden dat een verandering bijzonder gewenst wordt. Hierdoor kunnen zaken als budgetaanpassing, kostenbesparing, taxaties een rol spelen. Change Assistance kan hier meer of minder prominent een rol in vervullen.

U kunt kiezen voor een verandering in uw bestaande situatie, waardoor uw leven er totaal anders uit komt te zien. Behalve juridische en emotionele zaken dienen er wellicht ook financiële zaken geregeld te worden voor de betrokkenen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • de taxatie van de woning bij echtscheiding;
  • berekening nieuw besteedbaar inkomen en pensioenopbouw bij verandering van werkgever;
  • nieuwe contracten en afhandeling bestaande zaken, alsmede het berekenen van uw zorgbijdrage, bij het gaan wonen in een zorginstelling;
  • een onafhankelijk oordeel op juistheid of redelijkheid als u met meerdere belanghebbenden bent en al jarenlang zaken laat regelen door een van hen.

 particulierenvrijwillig1 particulierenvrijwillig2


Veranderingen horen bij het leven. Change Assistance is gespecialiseerd in het begeleiden van de financiƫle aspecten binnen dit proces. Change Assistance assisteert u bij de voorbereiding van een verandering, bij het uitvoeringsproces, alsmede bij zaken die de verandering tot gevolg heeft.